ინტერვიუ საფრანგეთის სატელევიზიო

ინტერვიუ საფრანგეთის ტელევიზიით

ინტერვიუ საფრანგეთის ტელევიზიით

მე გამომიკითხეს საფრანგეთის სატელევიზიო არხმა M6 ”ENQUETE EXCLUSIVE”, კამბოჯის ძვირფასი ქვების შესახებ.